#EAS-1161
Hobotai Silk
Marbleized Resist
Koi in  Black
11" X 64"
$110.00

#EAS-1161
Hobotai Silk
Marbleized Resist
Leaves on Gold
8″ X 72″